Hoppa till huvudinnehåll

MODI

Inom MODI-projektet samverkar 34 europeiska aktörer för att genom flera demonstratorer accelerera introduktionen av uppkopplade, kooperativa och automatiserade tjänster inom logistiksystemet. Över landsgränser.

Öresundsbron. Foto: Julian Hochgesang on Unsplash.

MODI är ett europeiskt och gränsöverskridande initiativ för att påskynda introduktionen av automatiserade mobilitetslösningar för tunga fordon i godstransportsystemet. Inom projektet, som är initierat av EU-kommissionen genom Horizon Europe Framework, så kommer de deltagande aktörerna att demonstrera automatiserade lösningar för tunga lastbilar. Lastbilarna kommer att trafikera motorvägskorridoren från Rotterdam i Nederländerna till Moss i Norge, korsa fyra nationella gränser och demonstrera terminaldrift vid fyra olika hamnar och terminaler längs vägen.

Automatiserade lösningar för tung trafik kan bidra till att effektivisera europeiska transport- och logistikkedjor och öka trafiksäkerheten. Forskningen inom MODI-projektet har därför som mål att identifiera och lösa utmaningar som hindrar teknikutvecklingen och istället lägga grunden för en utrullning av uppkopplade, kooperativa och automatiserade (CCAM) mobilitetslösningar. De hinder som finns är relaterar till teknikutvecklingen men också till regleringar, harmoniseringar och social acceptans. Hindren eskalerar när man överväger gränsöverskridande transporter.

Övergripande mål

Projektets fyra övergripande mål att:

  • Implementera den senaste teknologin och att riva hinder för en introduktion av CCAM-lösningar inom logistiksektorn genom att demonstrera affärsorienterade och välintegrerade CCAM-system för use cases längs en transportkorridor och mellan logistikhubbar.
  • Definiera rekommendationer för anpassningar av infrastruktur, fordonsregleringar och standarder för att möjliggöra en bredare utrullning och accelerera introduktionen av CCAM och rekommendationer för fortsatta piloter.
  • Demonstrera affärsmodeller och partnerskap för att applicera CCAM-fordon inom logistiksektorn.
  • Utföra tekniska och socioekonomiska konsekvensanalyser och kommunicera dem i en kontext av best practice av MODI L4 CCAM-lösningar och system för verkliga miljöer.

Fem use cases

Projektet omfattar fem use cases som var och ett illustrerar en del av logistikkedjan. De identifierar vad som krävs för automatiserad körnivå med och utan mänsklig interaktion – med fokus på att förstå och övervinna de regulatoriska barriärerna och infrastrukturbristerna på allmän motorväg. Projektet kommer också att undersöka behov relaterade till avgränsade områden, vilket innebär terminaler belägna vid hamnarna i Rotterdam, Hamburg, Göteborg och Moss. Terminalerna fokuserar på utmaningar som passerkontroll, laddning, koordinering med automatiserade guidade fordon, lastning/lossning och överlämning från offentliga till avgränsade områden.