Hoppa till huvudinnehåll

Nordic Way 3

Det nyligen avslutade projektet Nordic Way 3 är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland för att ta fram en gemensam standard för hur uppkopplade fordon ska kunna kommunicera med infrastruktur och andra fordon för att öka säkerheten på vägarna. Lindholmen Science Park har deltagit i projektet genom att undersöka hur dess resultat kan leva vidare.

Väg

I framtiden spås Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), som möjliggör kommunikation mellan fordon och infrastruktur, leda till både ökad säkerhet och ett effektivare transportflöde och flera olika initiativ globalt och i Europa tittar man på standardiserade plattformar för datautbyte. I pilotprojektet Nordic Way 3, som delfinansieras av EU, har offentliga och privata aktörer utvecklat och testat en gemensam plattformslösning för de nordiska länderna. När projektet nu är avslutat är dock framtiden för hur denna plattform ska drivas vidare osäker.

— Det finns lite olika syn på hur den här typen av system ska upprätthållas i de olika länderna. Norge och Finland ser att myndigheterna har en tydlig roll i detta ekosystem som man är beredda att axla, medan man i Sverige och Danmark förlitar sig på att den privata marknaden ska fylla detta behov, säger Ted Kruse, projektledare på Lindholmen Science Park.

Genom intervjuer och workshops har Lindholmen Science Park tillsammans med AFRY undersökt vad som krävs för att den lösning för utbyte av C-ITS-data i realtid som utvecklats och implementerats inom Nordic Way 3 ska kunna fortsätta användas även efter projektets slut. Under ett slutseminarium i slutet av 2023 presenterades ett antal rekommendationer.

— Datautbytesplattformen som utvecklat i projektet har visat sig fungera väl och kommer kunna vara kompatibelt även med andra länders system. Vår rekommendation är att lösningen får fortsatt finansiering och att det ägs, regleras och underhålls av de olika ländernas myndigheter i samverkan med varandra, det privata näringslivet och andra EU-initiativ, säger Ted Kruse.

NordicWay har delfinansierats av EU:s program CEF – Connecting European Facility, som stödjer implementering av stora väg- och järnvägsprojekt. Huvudparter i projektet är myndigheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Lindholmen Science Parks del av arbetet har även fått finansiering av Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Nordic Way 3 >>

 

För mer information, kontakta: