Hoppa till huvudinnehåll

Kan bilar lagra energi för att balansera elnäten?

fredag, augusti 11, 2023

Ett nytt samverkansprojekt undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Genom två kommande tester kommer projektet att titta närmare på möjligheterna för detta genom att använda sig av stillastående bilar i ett parkeringsgarage och i en bilpoolstjänst.

volvo elbil som laddar

Samverkansprojektet PEPP handlar om en nyfikenhet kring elektriska bilar och den stora mängden energi som finns i batterierna då de står still. Det projektet vill titta på är om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon med en överkapacitet som ej används.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Projektet inleds med två tester

Att utföra två olika tester med olika typer av användarfall gör det möjligt att studera effekten av studien inom olika användningsområden. En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten. 

Nästa år ska 12 elbilar av modellen Volvo EX90 få dela med sig av energi från sina batterier till elnätet. Sex av elbilarna kommer att dela energi i ett parkeringsgarage på Lindholmen Science Park och de andra sex i en bilpooltjänst hos Volvo On Demand. 

– EX90  är den första bilen från Volvo som har förmågan att både kunna ladda och ta emot el, säger Charlotta Ahlberg, strategisk analytiker vid Volvo Cars.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad nästa steg är och efter 2025 väntar studier i större skala. 

En viktig pusselbit i det framtida elsystemet

Testerna handlar främst om att göra användarstudier och få tillgång till information att förbereda uppskalning utefter. Även de tekniska delarna där allt från hur laddstolparna ska fungera till vilka säkerhetsföreskrifter som behöver finnas på plats ingår. Fokus ligger också på vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för deras kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars.

Idag installeras det redan en stor mängd solpaneler och framöver kommer vi även se växelriktare och batteriladdare som kommer att hjälpa till med att stabilisera elsystemen på samma sätt. Genom PEPP-projektet studeras bilarnas förmåga att både kunna agera konsument och producent av energi. 

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta.