Hoppa till huvudinnehåll

Nytt projekt undersöker elbilar som ett möjligt energilager för att balansera elnäten

tisdag, februari 21, 2023

Det nya samverkansprojektet PEPP, Public EV Power Pilots, undersöker om fordon kan användas som energilager för att balansera elnäten. Genom två kommande tester ska projektet titta närmare på möjligheterna för detta genom att använda sig av stillastående bilar i ett parkeringsgarage och en bilpoolstjänst.

Lars Bern, Lindholmen Science Park, Charlotta Ahlberg och Robert Eriksson Volvo Cars. Foto: Volvo Cars.

Samverkansprojektet PEPP handlar om en nyfikenhet kring elektriska bilar och den stora mängden energi som finns i batterierna då de står still. Det projektet vill titta på är om det är möjligt att låna energi från parkerade fordon med en överkapacitet som ej används.

– På så sätt kan man bidra till det lokala elnätet medan bilarna inte används, säger Lars Bern, projektledare på Lindholmen Science Park som är en av aktörerna bakom PEPP.

Projektet inleds med två tester

För att undersöka möjligheterna kring energianvändningen kommer två olika tester att genomföras. I det ena testet kommer man utgå från sex parkerade bilar i ett parkeringsgarage i närheten av Lindholmen. Det andra testet utgår från Volvo On Demands bilpoolstjänst och även där är tanken att låna energi från sex parkerade bilar.

– Testerna utförs alltså inom två olika kontexter vilket jag tror att vi kommer lära oss mycket av. Lindholmen Science Park har verkligen gjort ett bra jobb med att tillsammans med oss sy ihop de olika delarna och vi är nu i starten av att börja bygga upp de faktiska testplatserna. Det ska bli väldigt spännande, säger Charlotta Ahlberg, huvudkontakt från Volvo Cars, en av aktörerna inom PEPP.

Att utföra två olika tester med olika typer av användarfall gör det möjligt att studera effekten av studien inom olika användningsområden. Man använder samma lösning i grunden. En av de största skillnaderna mellan de två testerna handlar om att bilar som står i parkeringsgarage står stilla längre än bilar som används inom bilpooltjänsten.

Testerna kommer att pågå under två års tid. I slutet av 2024 ska projektet ha kommit fram till vad nästa steg är och efter 2025 väntar studier i större skala. 

– Det är en liten volym med sex bilar i vardera case. Mycket fokus ligger alltså på de tekniska bitarna och vilka regelverk som gäller. Men potentialen är att komma upp i hundratals eller tusentals bilar, säger Lars.

– Man måste först testa allt i liten skala för att kunna förstå den stora skalan, tillägger Robert Eriksson, teknisk expert på Volvo Cars, och fortsätter:

– Det är systemeffekten vi är ute efter och den summerade nyttan. Det finns väldigt många perspektiv och de är viktiga att titta på i en tidig fas.

En viktig pusselbit i det framtida elsystemet

PEPP-projektet beskrivs som en kraftsamling av akademisk forskning med medverkan från kommunala och industriella aktörer. Robert menar att projektets fokus aktualiseras av energifrågan som diskuteras just nu – att vi är i en uppåtgående kurva med elfordon. 

– Det är en utmaning att förstå hur vårt samhälle ska försörja sig med el inom transport, industri och för hemmabruk. Helheten pekar på kraftiga behov av höjda förmågor. Som de flesta känner till har vi även ett problem med höga elpriser just nu. Vi måste därför också bidra för det ökade behovet, säger Robert.

Testerna handlar främst om att göra användarstudier och få tillgång till information att förbereda uppskalning utefter. Även de tekniska delarna där allt från hur laddstolparna ska fungera till vilka säkerhetsföreskrifter som behöver finnas på plats ingår. Fokus ligger också på vad användaren har för incitament för att dela med sig av sin energi.

– Alla som är med och bidrar får ta del av resultaten. Det är viktigt att man gör detta i ett samarbete med så många som möjligt. Att vi skapar nytta tillsammans, säger Charlotta.

– Vi har arbetat mycket med restauranger som vill ha laddningsstationer för deras kunder som kommer och äter hos dem. Ett möjligt resultat av vår studie skulle kunna vara att fastighetsägare kan använda gratis e-parkering för personer med elbilar, säger Lars.

Idag installeras det redan en stor mängd solpaneler och framöver kommer vi även se växelriktare och batteriladdare som kommer att hjälpa till med att stabilisera elsystemen på samma sätt. Genom PEPP-projektet studeras bilarnas förmåga att både kunna agera konsument och producent av energi. 

– Vi gör det här för att vi ser det som en viktig pusselbit i det framtida energisystemet. Batterier i elbilar som idag enbart används för hållbar framdrift, kan potentiellt bidra till något större, säger Charlotta.

PEPP är en del av initiativet Gothenburg Green City Zone där näringsliv, det offentliga, akademi och institut i samverkan testar och utvecklar framtidens utsläppsfria transportsystem.