Hoppa till huvudinnehåll

Resultat visar på stor potential för att balansera elnät med elbilars batterier

måndag, mars 11, 2024

Att använda sin elbil för att bidra till stödtjänster för elnätet kan bli en positiv affär för både bilägare och laddoperatörer, samtidigt som elnätet stärks. Detta visar preliminära resultat från projektet PEPP, som kommer att testa tekniken under två kommande piloter i Göteborg.

En Volvo EX40 står parkerad och laddar på Lindholmen i Göteborg. Foto: Volvo Cars.

Elektrifieringen är i full gång och samtidigt utvecklas elmarknaden på olika vis, bland annat genom att allt fler installerar solceller och batterier. Utvecklingen ställer nya krav på elnätets kapacitet – men även på att det ska klara snabba och stora förändringar i form av energitoppar/-dalar och påfrestningar på den för elnätet så viktiga frekvensen. 

Inom PEPP-projektet samlas 14 parter för att undersöka om och hur elbilar kan användas som energilager och så kallad V2G-teknik (vehicle to grid) för att hjälpa till att balansera elnäten. I två kommande tester ska detta utforskas genom att använda parkerade bilar på Lindholmen och hos Volvo Cars i Göteborg. Men redan nu visar preliminära resultat att det kan bli en bra affär för såväl privatpersoner som företag och nätägare att låta batterier i elbilar bidra till elnätet. 

– Det finns en väldigt stor flexibilitetspotential i framtidens elbilar. En stor del kan man få ut genom smart styrning av laddning men med V2G ökar potentialen ytterligare. Det kräver dock bra affärsmodeller och det kan bli svårt för personer utan en egen laddstation att delta, säger David Steen, forskare på Chalmers, som har varit med och utfört studien. 

Davids forskningslag byggt upp en simuleringsmodell som ger möjligheter att undersöka hur mycket det finns att tjäna på att vara med på olika energimarknader och styra sin laddning för att kunna hjälpa till med frekvensbalansering, så kallade reglertjänster. Baserat på de ersättningsnivåer som finns idag för att bidra till detta så står det klart att det kan bli gynnsamt för privatpersoner att ansluta sin elbil, samtidigt som elnätsoperatörer får hjälp i sitt arbete. 

– I ett scenario där ägaren använder sin bil som energilager för att både sälja el och bidra till frekvensreglering så ser vi att det kan bli väldigt gynnsamt ekonomiskt. Men det beror också på vilken typ av frekvensbalansering man bidrar till och hur ersättningsnivåerna kommer att se ut framöver, säger David Steen. 

Lösningen som testas och studeras inom PEPP väcker flera frågor som inte bara är kopplade till personligt deltagande. Bland annat så kommer projektet att syna vilken roll parkeringsbolag och andra ägare av laddinfrastruktur får och vilka affärsmodeller som kan bli aktuella. Men även slitaget på batterier synas och kopplat till det kan de konstatera att batteriernas cykliska åldrande påverkas av V2G-lösningar, men att det totala åldrandet av batterierna ändå kan minska jämfört med att man laddar upp batteriet direkt efter varje resa.  

Inom projektet fortsätter nu det förberedande arbetet för att starta upp tester i verklig miljö i Göteborg och under årets fjärde kvartal beräknas projektparterna kunna dra nya slutsatser om hur tekniken kan komma att kunna användas och optimeras. 

Projektet finansieras av Energimyndighetens FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation)-program Nollutsläpp och Västra Götalandsregionens Regional Utveckling och är en del av Gothenburg Green City Zone – ett aktörsdrivet samverkansinitiativ för ett utsläppsfritt transportsystem 2030

Mer om PEPP

Läs mer om projektet PEPP här 

Projektet, V2G och David Steens resultat har diskuterats i både ett inspelat event och i en podd, som du hittar här