Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Lindholmen Science Park AB grundades år 2000 av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad, vilka idag tillsammans med svenskt näringsliv är våra ägare. Strategiska partners är även Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Trafikverket, samt Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Som neutral möjliggörare har vi över tid utvecklats till en nationell resurs för ökad svensk innovationskraft.

grupp med människor som sträcker upp händerna

Ägare 

Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad är grundare och innehar vardera 150 A-aktier. Huvudägare med vardera 90 B-aktier är Ericsson AB, Volvo Group, Volvo Cars, Saab AB, Telenor Sverige AB, Scania Group och Business Region Göteborg. Delägare med 1-10 B-aktier är Toyota Material Handling Europe AB, Carmenta, Sigma AB, Consat Engineering AB, Norconsult AB, Bluetest AB, Valea AB samt Fordonskomponentgruppen (FKG).

Lindholmen Science Park AB, org. nr. 556568-6366, etablerades år 2000 och har sitt säte på Lindholmen i Göteborg. 

Partners

Samverkansavtal på motsvarande nivå som huvudägare är tecknat med Göteborgs universitet. Västra Götalandsregionen är en strategisk samarbetspartner och finansiär. Andra större finansiärer för projekt och program är även Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket.

Lindholmen Science Park AB har även ett nära samarbete med Älvstranden Utveckling och övriga fastighetsägare på Lindholmen Science Park-området.

Söker du någon av våra medarbetare? 

Följande personer ingår i styrelsen 2023:

Anna Nilsson-Ehle
Styrelseordförande

Johan Lunden
Senior Vice President & Head of CTO Office
Volvo Group

Christian Hedelin
Chief Strategy Officer
Saab AB

Maria Elmquist
Prefekt och professor, Teknikens ekonomi och organisation
Chalmers tekniska högskola

Sinisa Krajnovic
Professor of Computational Fluid Dynamics
Chalmers tekniska högskola

Hakan Önal och Ruben Malmström
Göteborgs Stad

Mats Lundquist
CEO 
Telenor Connexion AB

Anna Dicander 
Ericsson IoT Connected Vehicles

Kristian Abel
VP and Head of Complete Vehicle Engineering
Volvo Car Group

Martin Wahlgren
CEO Consat AB

Lars-Henrik Jörnving
VP Scania Group

Adjungerade:

Gustaf Zettergren
Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen

Boris Ståhl
Styrelseordförande, Älvstranden Utveckling AB

Max Petzold
Vicerektor med ansvar för samverkansfrågor
Göteborgs universitet

Campus Lindholmen